Секој клиент е различен. Нашите вештини и експертиза претставуваат прилагодена мешавина од тактики за градење на репутација за вашиот бизнис.

Односи со јавноста
Односи со интерна јавност
Односи со медиуми
Корпоративни комуникации
Маркетинг комуникации
Консултативни услуги за стратешки комуникации
Кризно комуницирање
Реализација на општествено одговорни проекти

Менаџирање на настани – креирање концепт и реализација
Менаџирање со БТЛ промоции
Менаџирање со социјални медиуми
Маркетинг активности
Графички и веб дизајн
Медија закуп
Квантитативни онлајн истражувања